POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC


Înglobează o gamă variată de obiective generate de talentul şi inspiraţia geniului uman, manifestate permanent de-a lungul timpului, din preistorie şi până astăzi. Principalele însuşiri atractive ale unor astfel de obiective sunt înmagazinate într-o serie de trăsături definitorii cum ar fi: vechimea, unicitatea, ineditul, dimensiunea sau funcţiile îndeplinite.

O caracteristică a resurselor turistice antropice ale Tăşnadului, ca de altfel ale întregii Transilvanii, este dată de multiculturalismul acestei provincii geografico-istorice, respectiv de coabitarea seculară a românilor cu maghiarii şi germanii, fapt ce a condus la o diversitate remarcabilă a manifestărilor artistice ale celor trei comunităţi, la realizări inedite în plan material şi spiritual, la multiple şi pitoreşti interferenţe şi influenţe reciproce.

Le vom putea sesiza cu uşurinţă în stilurile arhitecturale ale edificiilor, în inventarul acestora, dar mai ales la nivel etnografic, folcloric, al melosului, dansului şi portului popular.

Din grupa obiectivelor turistice antropice fac parte: vestigiile istorice, edificiile religioase, obiectivele culturale, monumentele, resursele atractive etnografice (arhitectura populară, obiceiurile, tradiţiile, ocupaţiile, hramurile şi pelerinajele religioase, folclorul, gastronomia).

 

Meniu
Căutare
Hartă
Galerie foto
Video
Calendar evenimente
Newsletter