OBIECTIVE TURISTICE NATURALE


OBIECTIVE TURISTICE NATURALE

Turismul în natură, practicat într-o manieră durabilă, dă naştere unor activităţi variate şi permite creşterea durabilităţii ambientale şi economice ale activităţilor turistice prin valorificarea resurselor turistice naturale şi diversificarea geografică a ofertei turistice.

Analiza efectuată a evidenţiat faptul că particularităţile fizico-geografice ale unităţii administrativ-teritoriale Tăşnad, dintre care poziţia geografică, morfologia reliefului, resursele hidrice, condiţiile climatice şi fondul biopedosferic, asigură un cadru natural favorabil practicării unor forme diversificate de turism, dintre care cu grad ridicat de pretabilitate, se remarcă:

  • turismul curativ (balneoclimateric);

  • turismul în aer liber (de drumeţie, de recreere, peisagistic, ecvestru, cinegetic, fotosafari);

  • turismul rural;

  • agroturismul (turism viticol).

Gradul redus de fragmentare, altitudinea şi expoziţia versanţilor faţă de circulaţia maselor de aer şi radiaţia solară, condiţionează atât existenţa topoclimatelor cât şi dezvoltarea unor zone de interes agricol sau habitaţional, ceea ce se instituie ca factori de favorabilitate în valorificarea potenţialului agroturistic al teritoriului. Agroturismul trebuie înţeles ca un pachet de servicii socio-culturale, sportive şi activităţi specifice mediului geografic, puse la dispoziţia turistului, având în vedere ca acestea să se desfăşoare în condiţiile unor investiţii individuale şi de conservare a naturii.

Climatul şi peisajele, etnografia şi folclorul, ceramica, artizanatul, fondul cinegetic şi piscicol, fondul viticol, pomicol şi specificul agrozootehnic existent, fac ca spaţiul analizat să dispună de multiple posibilităţi pentru dezvoltarea agroturismului.

Elementele care exprimă potenţialul natural al localităţii Tăşnad, pot constitui factori determinanţi pentru dezvoltarea turismului în cadrul acestei zone, cu toate că nu deţin o pondere însemnată şi un grad de spectaculozitate ridicat. În cazul de faţă, fondul natural primeşte atribute turistice, ca rezultantă a condiţiilor de favorabilitate exprimate de:

- potenţialul diversificat de valorificare a resurselor locale;

- gradul ridicat de accesibilitate al obiectivelor turistice;

- pretabilitatea morfologică a teritoriului la amenajare;

- calitatea resurselor turistice naturale;

- existenţa unui peisaj geografic specific;

- păstrarea calităţii factorilor de mediu.

Din acest punct de vedere, în perimetrul localităţii analizate, se remarcă următoarele obiective turistice naturale: apele termo - minerale, lacurile artificiale de tip iaz, zona Dealul Tăşnad - Dealul Puiului, Pădurea Predului, Valea Neagră şi spaţiile verzi urbane.


Meniu
Căutare
Hartă
Galerie foto
Video
Calendar evenimente
Newsletter