Obiectivele culturale


Sunt reprezentate prin Muzeul orăşenesc, găzduit în castelul susmenţionat, reşedinţă nobiliară din secolul XVIII, şi Casa de cultură, ridicată în primul deceniu al secolului XX, cu atribute arhitecturale certe, ce justificau, la vremea respectivă, destinaţia de cazinou ce i-a fost acordată.

 

Muzeul orăşenesc Tăşnad, principalul obiectiv cultural al localităţii urbane, îşi întâmpină vizitatorii cu o bogată colecţie de exponate arheologice provenite din siturile de profil locale sau din vecinătate. Turistul interesat de trecutul acestei regiuni va putea admira unelte şi resturi ceramice incizate din paleolitic sau neoliticul timpuriu descoperite la Ciumeşti sau Pişcolt, vestigii ale culturilor Starcevo Criş, Tisa sau Otomani răspândite în numeroase puncte de introspecţie arheologică din împrejurimile oraşului (Ciumeşti, Otomani, Foieni, Pir, Căuaş, Sanislău), dar şi din perioada dacică de mai târziu.

Muzeul îşi etalează exponatele celor două secţii, arheologie şi etnografie, în 4 săli de mai mari dimensiuni. Odată cu reorganizarea din 1995, specificul său a fost accentuat printr-o mai judicioasă expunere a inventarului, prin scoaterea în evidenţă a valorilor materiale şi spirituale ale oraşului şi zonei limitrofe. Avem practic o incursiune în trecutul acestora, în istoria, tradiţiile, obiceiurile, ocupaţiile şi folclorul regiunii. Ateliere meşteşugăreşti, ustensile de uz ocupaţional şi casnic, articole ale portului popular aparţinând celor trei etnii conlocuitoare îşi desfată privitorii cu cele mai inedite ipostaze creatoare. Vizitatorul poate stărui cu privirile sale admirative asupra obiectelor ceramice produse în vestite centre de olărit din Tăşnad, Vama, Cehu Silvaniei, Băiţa, a uneltelor utilizate în diverse practici agricole tradiţionale, a arsenalului de ustensile folosite în diverse meşteşuguri. De reţinut caracterul de zonă etnografică de tranziţie a Tăşnadului, de la cea de mare autenticitate a Codrului, la sonele Sălaj şi Bihor. Tranziţia înseamnă însă şi numeroase interferenţe, deci bogăţie şi diversitate, atribute care favorizează din plin valorificarea turistică.

Secţiunea dedicată arheologiei şi istoriei conţine, la rândul ei, exponate de mare valoare, ceramică şi unelte din epoca neolitică, epoca bronzului, a fierului. Nu lipsesc obiectele şi documentele din epoca feudală şi modernă, fapt ce întregeşte imaginea evoluţiei în timp a localităţii, a evenimentelor la care a participat sau de care a fost marcată.

Semnalăm, de asemenea, spaţiul alocat expoziţiilor temporare, organizate la nivelul oraşului sau al judeţului cu ocazia diferitelor manifestări artistice.

Intre obiectivele culturale trebuie inclus şi Liceul Tăşnad a cărui activitate, pusă sub stindardul NIHIL MAGNUM SINE ARDORE! (Nimic măreţ nu se poate realiza fără pasiune!), vizează formarea de conştiinţe civice şi viitori aspiranţi la cele mai felurite profesii .

Aura sa nostalgică aduce în preajma clădirii situată pe vârful colinei principale ce adăposteşte oraşul generaţii întregi de absolvenţi care i-au trecut pragul începând din anul 1958 când a fost înfiinţat.

 

Meniu
Căutare
Hartă
Galerie foto
Video
Calendar evenimente
Newsletter