Apa termală şi tratamente


Apele termale prezente la Tăşnad fac parte din ansamblul resurselor hidrotermale existente în vestul României, la a căror formare au contribuit în mod hotărâtor elemente de factură tectonică, şi anume, prezenţa sistemului de falii care fragmentează scoarţa terestră şi care permit circulaţia descendentă şi ascendentă a apelor subterane până la adâncimi mari, iar pe de altă parte, existenţa unei anomalii geotermice, manifestată în contextul poziţionării mai apropiate de suprafaţa terestră a astenosferei, adică a acelui "strat" din interiorul Terrei, caracterizate de temperaturi care pot ajunge la câteva mii de grade.

Captată de la o adâncime de 1354 m prin intermediul unei sonde, apa termală din staţiunea Tăşnad este caracterizată de o serie de proprietăţi fizico-chimice cum ar fi:

Conform buletinului de analiză nr. 47/04.01.2007 eliberat de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizică şi Balneoclimatologie apa captată în cadrul Staţiunii Tăşnad este caracterizată de o serie de indicatori fizico-chimici care îi conferă numeroase valenţe terapeutice şi inclusiv balneare.

Conform aceluiaşi raport, efectuat de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din Bucureşti, acţiunea farmacodinamică recomandă apa termală a staţiunii poate fi recomandată pentru utilizare în cură externă în următoarele afecţiuni:

  • reumatismale degenerative;

  • reumatismale abarticulare;

  • neurologice periferice cronice;

  • ginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii);

  • afecţiuni posttraumatice;

  • boli asociate: (boli profesionale, endocrine, boli de metabolism).

 

Meniu
Căutare
Hartă
Galerie foto
Video
Calendar evenimente
Newsletter