Zona Dealul Tăşnad – Dealul Puiului


Se prezintă sub forma unei coline prelungi, localizată în zona de contact morfostructural dintre câmpia de glacis subcolinar şi dealurile piemontane marginale joase, cu o lungime de aproximativ 2,5 km.

Prin poziţionarea în imediata apropiere a oraşului Tăşnad (partea sudică şi sud - estică), prezintă un interes turistic, în special pentru turismul de drumeţie.

Altitudinea maximă a acestui promontoriu este atinsă în Vârful Tăşnadului - 229 m, care alături de Vârful Puiului - 227 m, constituie două puncte de belvedere asupra regiunii, din care spre nord se deschide panorama asupra oraşului şi a grabenului Văii Ierului (Eriului), iar spre sud se conturează peisajul dealurilor piemontane, ca produs al sintezei dintre componenta morfologică (bazinete depresionare, culmi prelungi, versanţi glacizaţi, văi ramificate, vârfuri izolate), fondul biopedosferic (pajişti şi fâneţe naturale, spaţii forestiere compacte, zăvoaie şi şleauri de luncă) şi valorificarea antropică îndelungată a spaţiului geografic (podgorii, livezi, perimetre construite, culturi de câmp, ş.a.).

Având un relief tipic piemontan, interesant sub aspect geomorfologic (interfluvii larg boltite (aproape netede), bazinete de eroziune, vârfuri izolate, înşeuări, etc.) zona prezintă turiştilor peisaje unice, pe care le oferă cu dărnicie natura.

Spaţiile periferice localităţii Tăşnad şi satele aparţinătoare acesteia (Sărăuad, Cig, Blaja, Raţiu, Valea Morii) ascund trasee de drumeţie inedite şi de neuitat. Formele de petrecere a timpului liber se cer amplificate, iar şansa va fi transformată practic prin amenajările ce se impun.

 

Meniu
Căutare
Hartă
Galerie foto
Video
Calendar evenimente
Newsletter